Reformationsfesten och den sjungna musiken under renässansen

IMG_2104 (1)

Vokalgruppen Versio firar på sitt eget sätt reformationens 500-års jubileum. På konserten i Ingå kyrka lördagen 18.11. framförs en av renässansens kärnpunkter, den tidlöst vackra  vokalpolyfoniska pärlan  Missa Papae Marcelli av Giovanni Pierluigi da Palestrinan (1525-1594). Den sexstämmiga a cappella-mässan tillägnades påven Marcellus II och framfördes första gången för precis 450 år sedan. Palestrina hade under sin tid en betydande roll för den katolska kyrkomusiken och under 1800-talen kom den sk. Palestrina-stilen även att bli en förebild för den protestantiska kyrkomusiken. Under det pågående 500-års jubileumet av reformationen är även mässans ursprungshistoria fascinerande. Palestrina använde nämligen influenser till den från tidigare levande renässanskompositören Josquin Desprez’s (n. 1450-1521) skrivna sexstämmiga motetten Benedicta es, caelorum Regina. Desprez nämns även som en av Martin Luthers favoritkompositörer. Versio framför även den gregorianska melodin med samma namn som ligger som bakgrund för motetten. Konserten inleds med Desprez’s fängslande och tonspråksmässigt sprödare fyrstämmiga Salve Regina och Ave maris stella med temat Maria.

Vokalgruppen Versio grundades 2003 med tyngdpunkt på att framföra gammal musik. Gruppens sångare som kommer från olika delar av Finland är antingen yrkesmusiker eller långt framstående sångare som alla delar kärleken till vokal renässansmusik. Gruppen turnerar regelbundet i hela landet och deltar i olika konsertserier eller festivaler. Den första utrikesturnén gick till Storbritannien 2010. Hösten 2016 publicerades sånggruppen Versios skiva Audivi vocem där bl.a. Palestrinas, Tomás Luis de Victorias (1548 – 1611) och Giovanni Gabrielis (n. 1553 – 1612) verk finns bandade. Gruppens verksamhet stöds av Suomen Kulttuurirahasto och MES. Versio består av Hannele Huhtinen, Heikki Isotalo, Minna Muukkonen, Anne Palo, Aino Peltomaa, Sampo Rantakokko, Hilkka Rauhala, Timo Turtiainen, Mikko Vehkaperä, Kristiina Vähäkangas och Sakari Ylivuori.

Vokalgruppen Versios konsert lördag 18.11.2017 kl 18 i Ingå kyrka (Ola Westmans allé 12). Palestrina – Desprez.

← Takaisin